Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija

2022-08-22

Apie projektą: projektas „Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija“ (RJOTA) yra 6 „Apskritųjų stalų“ iš Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio, Jonavos ir Zarasų iniciatyva, siekiant skatinti viešojo valdymo sprendimų kokybišką rengimą jaunimo viešosios politikos srityje atskirose Lietuvos savivaldybėse.

Projekto trukmė: 24 mėnesių (2018.11.05 – 2020.11.05)
Projekto numeris: 10.1.2-ESFA-K-917-03-0022

Projekto tikslas: projekto metu yra numatytos 3 pagrindinės veiklos: viešojo valdymo sprendimų jaunimo viešosios politikos srityje rengimas, kurio projekto partnerių atstovai diskutuos, planuos ir faktais bei žiniomis atstovaus savo skėtinės organizacijos interesą jaunimo sąlygų konkrečioje savivaldybėje gerinimą. Taip pat yra numatytas parengtų viešojo valdymo sprendimų jaunimo viešosios politikos srityje viešinimas regioniniu ir nacionaliniu lygiu. Tokiu būdu bus užtikrinamas projekto veiklų ir partnerių parengtų viešojo valdymo sprendimų matomumas visuomenėje. Galiausiai, projektas siekia ugdyti projekto partnerių – darbuotojų, kolegialių valdymo organų – kompetencijas rengiant viešojo valdymo pasiūlymus jaunimo viešosios politikos srityje bei juos viešinant. “Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija” – tai iniciatyva, skirta stiprinti jaunimo skėtinių struktūrų balsą ir pajėgumus, dalyvaujant viešojo valdymo procesuose.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
  • Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
  • Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
  • Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
  • Zarasų rajono jaunimo visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
  • Viešoji įstaiga „Visuomenės ir verslo plėtros institutas“

Daugiau informacijos apie projektą: www.esinvesticijos.lt puslapyje.
Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.