„Kalbėk. Spęsk. Veik“

2023-01-10

Tikslas: Šviesti ir skatinti domėtis jaunimą emocinės sveikatos ir psichotropinių medžiagų prevencijos temomis.

Uždaviniai:

  1. Išmokyti jaunimą atpažinti reiškinius, kurie gali signalizuoti asmens norą nusižudyti.
  2. Išmokyti jaunimą padėti asmenims, kurie turi savižudybės simptomų.
  3. Supažindinti jaunimą su psichotropinių medžiagų keliamomis pasekmėmis. 
  4. Daryti įtaką visuomenės nuomonei jaunimo emocinės sveikatos klausimais.
  5. Apžvelgti jaunimo emocinę būklę Panevėžyje.
  6. Remiantis atlikta analize Panevėžyje pateikti siūlymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis. 

Gautas finansavimas: 600 Eur