PAS su Panevėžio jaunimu!

2020-06-28

Panevėžio  jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ įgyvendina Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės veiklų programos projektus.

Tikslas:

PAS narių tinklo didinimas ir stiprinimas, siekiant užtikrinti kuo platesnį Panevėžio miesto jaunų žmonių atstovavimą bei formuoti faktais grįsta ir jaunuolį atstovaujančią Panevėžio miesto jaunimo politiką.

Uždaviniai:

  1. PAS narių vienijimas, naujų JNVO pritraukimas į PAS narių gretas, skatinimas bendradarbiauti tarpusavyje, telkimas struktūriniams dialogams ir dalinimasis patirtimi.
  2. Užtikrinti Panevėžio miesto jaunimo balso atstovavimą tarp Panevėžio miesto savivaldybės institucijų ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų kaip LiJOT bei suteikti galimybes PAS narėms atstovauti savo organizacijas savivaldybės lygmeniu.
  3. Nuolat analizuoti ir vykdyti PAS narių stebėseną siekiant atpažinti narių poreikius, kurie atliepiami per mokymų ciklus ir individualius mokymus
  4. Užtikrinti kiekvienam Panevėžio miesto jaunuoliui galimybes dalyvauti jaunimo politikoje, įskaitant socialinę atskirtį patirianti jaunimą per savanorystės skatinimą, pilietiškumo iniciatyvas ir jaunuolių psichinės sveikatos problemų atpažinimą.

Projekto biudžetas 2020: 16915 eur iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Iš savivaldybės biudžeto lėšų: 1600 eur