Jaunimo kompetencijų ugdymo forumas “Politikos akademija”

2023-01-10

Jaunimo kompetencijų ugdymo forumas “Politikos akademija”

Tikslas: Skatinti jaunimą domėtis jaunimo politiką didinant jos populiarumą.

1. Uždavinys: Suteikti kokybiškos lyderystės pagrindus jaunimui.

2. Uždaviny: Stiprinti jaunimo žinias apie jaunimo politiką.

3. Uždavinys: Pritraukti naujų narių į Panevėžio liberalų jaunimą.

4. Uždavinys: Paminėti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje paskelbtus jaunimo metus.

5 Uždavinys: Praplėsti jaunimo žinias komunikacijos srityje.

6. Uždavinys: Stiprinti jaunimo viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Šio projekto metu buvo suorganizuotas dviejų dienų renginys, kurio metu buvo stengiamasi išugdyti jaunus lyderius, kurie pritrauktų jaunimą aktyviau veikti JNVO. 

  Mokymai ir veiklos renginio metu:

  1. Nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) teisiniai pagrindai
  2. Jaunimo politika ir atstovavimas
  3. Politinių ideologijų įvadas 
  4. Viešasis kalbėjimas 
  5. Marketingas
  6. Komunikacija 
  7. Debatai
  8. Lyderystės įvadas

Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis. 

Gautas finansavimas: 700 Eur