XXXVIII - oji PAS neeilinė asamblėja

2020 m. gruodžio 3 d., 18:00 val. šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  „Apskritasis stalas“  XXXVIII-oji neeilinė asamblėja. Asamblėja šaukiama PAS įstatuose numatyta tvarka, valdybos sprendimu. Asamblėja vyks „ZOOM“ platformoje.


Asamblėjos darbotvarkė:

1. Dėl asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo;
2. Dėl asamblėjos pirmininko patvirtinimo;
3. Dėl asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo;
4. Dėl balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo;
5. Dėl PAS Valdybos teikiamos rezoliucijos „Rezoliucija dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos“ tvirtinimo;
6. Dėl PAS Valdybos teikiamos pozicijos „Dėl viešojo transporto bilietų pirkimo internetu Panevėžyje“;
7. Dėl PAS valdybos nario rinkimų; (Kandidatas Domantas Katelė)
8. Kiti klausimai;


Kviečiame susipažinti su D. Katelės pateiktais dokumentais bei PAS Valdybos asamblėjai siūlomais dokumentais. (Pridedama)

  • atsižvelgiant į LR teisingumo ministerijos išaiškinimą dėl visuotinių narių susirinkimų, organizuojamų nuotoliniu būdu, Asamblėjos dalyviai turi turėti įrenginį, kuriame veikia mikrofonas, vaizdo kamera ir pokalbių („chat“) funkcija. PAS Asamblėjos pirmininkui paprašius, asmuo turės garsu ir įjungęs vaizdą pateikti reikiamą informaciją;  
  • prisijungiant prie ZOOM platformos būtina įrašyti vardą, pavardę ir organizacijos pavadinimą;  
  • dėl techninių nesklandumų prieš Asamblėją ar jos metu kreiptis į Dominyką Masiulį  (tel. nr. +37065368793)
  • Balsai bus išduodami tik jei organizacija yra pateikusi delegacinį raštą arba organizacijai atstovauja jos vadovas.

Delegacinis raštas:

  1. gali būti pasirašytas elektroniniu parašu ir atsiųstas el. paštu: prezidentas@pjos.lt iki asamblėjos pradžios.
  2. gali būti atneštas į PAS biurą (Taikos al. 11) gruodžio 1 d. ir gruodžio 2 d. nuo 16 val. iki 20 val.
  3. pasirašytas paprastu parašu, nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu netinka, organizacijai nebus užskaitytas balsas.


Informacija apie balsavimą Asamblėjos metu, bus atsiųsta atskiru laišku likus kelioms dienoms iki Asamblėjos, kartu su prisijungimo nuoroda.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?