XL-oji PAS eilinė asamblėja

2021 m. balandžio 15 d. 18.00 val. „Zoom“ platformoje, remiantis PAS įstatais, valdybos sprendimu (1.7.) - 100 šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XL-oji eilinė Asamblėja.

Eilinės Asamblėjos metu bus renkamas 1 atstovas savivaldybės jaunimo reikalų taryboje dviejų metų kadencijai.

Asmenys, siekiantis pretenduoti tapti  savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu iki balandžio 1 d. (imtinai) el. paštu:
prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.

Eilinės Asamblėjos metu bus renkamas naujas PAS valdybos narys, kurio kadencija yra iki 2021 m. spalio mėn.

Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS valdybos nariu iki balandžio 1 d. (imtinai) el. paštu:
prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.
  • 2 PAS narių organizacijų rekomendacijas

Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į asamblėją turi būti organizacijos vadovas registruotas Juridinių asmenų registre arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai. Pavyzdiniai įgaliojimų variantai pridedami.

PAS narės, norinčios asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2021 m. balandžio 1 d.(imtinai)  el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.

Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat eilinės Asamblėjos pradžios, kuomet asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?