XXXVI - oji PAS neeilinė asamblėja

2020 m. rugpjūčio 6 d. 18.00 val. (vieta bus patikslinta) remiantis PAS įstatais, valdybos sprendimu šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ neeilinė XXXVI-oji asamblėja. Asamblėja šaukiama dėl PAS 2019 m. finansinės ataskaitos ir veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Neeilinės asamblėjos metu bus renkamas naujas kontrolės komisijos narys atsistatydinus Jonui Červonikui.

Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į asamblėją turi būti organizacijos vadovas registruotas Juridinių asmenų registre arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai.

PAS narės, norinčios asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2020 m. liepos 23 d. el. paštu gabrielekucyte@gmail.com turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.  

Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat neeilinės asamblėjos pradžios, kuomet asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.  

PAPILDYTA: 

2020 m. rugpjūčio 6 d. 18.00 val. remiantis PAS įstatais šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ neeilinė XXXVI-oji asamblėja. Ji vyks „Romantic“ viešbučio Fortūnos konferencijų salėje. Kranto g. 24, Panevėžys 35173

Darbotvarkė:

1.Dėl asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo;

2.Dėl asamblėjos pirmininko patvirtinimo;

3.Dėl asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo;

4.Dėl balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo;

5.Dėl 2019 m. PAS metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;

6.Dėl 2019 m. PAS finansinės ataskaitos tvirtinimo;

7. Dėl PAS kontrolės komisijos nario rinkimų (Renkamas naujas narys atsistatydinus J. Červonikui)  

8. Kiti klausimai;

Primename, kad remiantis PAS įstatais, organizacijos narės privalo bent kartą per metus dalyvauti PAS asamblėjose. Nedalyvaujant kontrolės komisija privalo svarstyti tolimesnę organizacijos veiklą sąjungoje bei gali siūlyti asamblėjai šalinti organizaciją iš narių ar narių - stebėtojų.

Pridedamos 2019 m. PAS metinės veiklos ir finansinės ataskaitos.

Svarbu! Asamblėjos metu privaloma dėvėti veidą dengiančią kaukę ir laikytis 2 metrų atstumo. Visiems atvykstantiems į asamblėją bus matuojama temperatūra.


AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?