Skelbiamas JNVO projektų konkursas

Skelbiamas Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo 2021 m. konkursas

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo 2021 metams konkursą.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų konkurso tikslai - stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ar neformalias jaunimo grupes, skatinti jų veiklos tęstinumą, teikiant finansavimą, padėti spręsti jaunimui aktualias problemas; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Galimi pareiškėjai - jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės (teikiančios paraiškas per nevyriausybinę organizaciją ar biudžetinę įstaigą).

Konkurso uždaviniai:

1. skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi, neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;

2. užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;

3. padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);

4. skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą;

5. stiprinti Panevėžio miesto mokyklų mokinių savivaldas;

6. skatinti savanorystę;

7. skatinti jaunų žmonių socialines kompetencijas, kultūrinių, socialinių ir visuomenės grupių toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į įgyvendinamas programas;

8. stiprinti jaunimo organizacijas ir skatinti jų bendradarbiavimą;

9. plėtoti jaunimo iniciatyvą ir užimtumą.

Didžiausia suma skiriama projektui – 1500 eurų.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma

Panevėžio miesto savivaldybė

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?