Paskelbti projektų konkursai

Vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektų finansavimo konkursasPanevėžio miesto savivaldybė skelbia 2023 m. vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektų finansavimo konkursą.

2023 m. Projektų finansavimo prioritetai:
Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo formaliame ugdyme didinimas;
Kultūrinių ar meninių inovacijų plėtra, minint Aukštaitijos žemės vardo 700-ąsias metines.

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia 2023 m. vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektų finansavimo konkursą.

Daugiau apie konkursą čia.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia 2023 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme.

Daugiau apie konkursą čia.

Skelbiamas nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo konkursas

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso tikslas – stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), skatinti jų veiklos plėtrą ir tęstinumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, teikiant finansinę paramą padėti spręsti Panevėžio miesto bendruomenei aktualias problemas.

Daugiau apie konkursą čia.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų finansavimo 2023 metams konkursas

Jaunimo iniciatyvų konkurso tikslai – stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ar neformalias jaunimo grupes, skatinti jų veiklos tęstinumą, teikiant finansavimą, padėti spręsti jaunimui aktualias problemas; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Daugiau apie konkursą čia.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų ir veiklos programų finansavimo 2023 metams konkursas

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų konkurso tikslai – stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ar neformalias jaunimo grupes, skatinti jų veiklos tęstinumą, teikiant finansavimą, padėti spręsti jaunimui aktualias problemas; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Daugiau apie konkursą čia.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?