Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVI-oji eilinė Asamblėja

2023 m. balandžio 13 d., 17:30 val. šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  „Apskritasis stalas“ eilinė XLVI-oji Asamblėja.

Asamblėja šaukiama PAS įstatuose numatyta tvarka, Valdybos sprendimu.


Asamblėjos vieta ir darbotvarkė bus paskelbta likus 2 savaitėms iki Asamblėjos.


Asamblėjoje rinksime Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2 Valdybos narius.

Vienas Valdybos narys nebuvo išrinktas spalio mėn. vykusioje Asamblėjoje. Taip pat buvo gautas atsistatydinimo raštas iš PAS Viceprezidento Roko Urbono. (Pridedama)
Dokumentų ir kandidatūrų teikimo tvarka:

Eilinės Asamblėjos metu bus renkamas 1 naujas PAS Valdybos narys pusės metų kadencijai (iki 2023 m. spalio mėn.)  ir vienas Valdybos narys 1,5 metų kadencijai (iki 2024 m. spalio mėn.)
Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS Valdybos nariu iki kovo 30 d. (imtinai) el. paštu:
prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.
  • 2 PAS narių organizacijų rekomendacijas

Asamblėjoje rinksime Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Prezidentą (pusės metų kadencijai (iki 2023 m. spalio mėn.))PAS Prezidentas bus renkamas atsistatydinus PAS Prezidentei Gabrielei Kučytei. (pridedama)
Dokumentų ir kandidatūrų teikimo tvarka:
Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS Prezidentu iki kovo 30 d. (imtinai) el. paštu:
prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.
  • 2 PAS narių organizacijų rekomendacijas

Eilinės asamblėjos metu bus renkami 4 nauji jaunimo atstovai savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje dviejų metų kadencijai.
Asmenys, siekiantis pretenduoti tapti  savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariu iki kovo 30 d. (imtinai) el. paštu: prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.


PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2023 m. kovo 30 d. el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.

Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į Asamblėją turi būti organizacijos vadovas, registruotas Juridinių asmenų registre, arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai.  

Delegaciniai raštai čia: Vadovo įgaliojimas, Valdybos įgaliojimas

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?