Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLV-oji eilinė Asamblėja

2022 m. spalio 20 d., 17:30 val. šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLV-oji Asamblėja.
Asamblėja šaukiama PAS įstatuose numatyta tvarka, Valdybos sprendimu.

Asamblėjos vieta ir darbotvarkė bus paskelbta likus 2 savaitėms iki Asamblėjos.

Asamblėjoje rinksime Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ tris Valdybos narius.

Baigiasi PAS Valdybos narių Adomo Židonio ir Justo Kirailio 2 metų kadencijos. Taip pat buvo gautas atsistatydinimo raštas iš PAS Valdybos nario Kęstučio Gedvilos.

Dokumentų ir kandidatūrų teikimo tvarka:
Eilinės Asamblėjos metu bus renkami 2 nauji PAS Valdybos nariai 2 metų laikotarpiui ir vienas Valdybos narys 1 metų kadencijai.

Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS Valdybos nariu iki spalio 6 d. (imtinai) el. paštu: prezidentas@pjos.lt turi pateikti:
Savo gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
2 PAS narių organizacijų rekomendacijas

PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2022 m. spalio 6 d. el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.

Prieš Asamblėją vyks PAS darbinė grupė, kurios metu bus svarstoma nauja PAS strategija ir Valdybos teikiamas dokumentas. Taip pat bus organizuojamas ir Vadovų klubas. Apie šiuos renginius informuosime atskirai.

Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į Asamblėją turi būti organizacijos vadovas, registruotas Juridinių asmenų registre, arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai.

Renginys yra Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projekto veikla.“Renginys taip pat finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?