Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLIV-oji neeilinė Asamblėja

2022 m. gegužės 26 d. 18.00 val. remiantis PAS įstatais, Valdybos sprendimu šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLIV - oji neeilinė Asamblėja.


Asamblėjos vieta kartu su darbotvarke ir kitais dokumentais bus atsiųsta ir paskelbta likus 1 savaitei iki Asamblėjos.

Neeilinės Asamblėjos metu bus renkamas 1 atstovas į Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą vienerių metų kadencijai.

Asmenys, siekiantis pretenduoti tapti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariu iki gegužės 12 d. (imtinai) el. paštu:
prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.

    Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į Asamblėją turi būti organizacijos vadovas registruotas Juridinių asmenų registre arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai.

    PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2022 m. gegužės 19 d.(imtinai)  el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.

    Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat neeilinės Asamblėjos pradžios, kuomet asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.

Renginys yra Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projekto veikla.“Renginys taip pat finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?