Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLIII - oji eilinė Asamblėja

2022 m. balandžio 21 d. 18.00 val. remiantis PAS įstatais, Valdybos sprendimu šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLIII - oji eilinė Asamblėja.


Asamblėjos vieta kartu su darbotvarke ir kitais dokumentais bus atsiųsta likus 2 savaitėms iki Asamblėjos.


Asamblėjos metu bus tvirtinama PAS veiklos ir finansinės ataskaitos. Taip pat Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ataskaita. Apie kitus, Valdybos teikiamus dokumentus, bus informuota atskirai.

Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į Asamblėją turi būti organizacijos vadovas registruotas Juridinių asmenų registre arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai. Pavyzdiniai įgaliojimų variantai pridedami.

PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2022 m. balandžio 7 d.(imtinai)  el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.

Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat eilinės Asamblėjos pradžios, kuomet asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.

Renginys yra Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projekto veikla.“Renginys taip pat finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?