Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLII-oji neeilinė Asamblėja

2022-01-06

2022 m. sausio 27 d., 18:00 val. šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  „Apskritasis stalas“  XLII-oji neeilinė Asamblėja. Asamblėja šaukiama PAS įstatuose numatyta tvarka, Valdybos sprendimu.

Asamblėja vyks gyvai. Detalesnė informacija, darbotvarkė ir Asamblėjos vieta organizacijoms bus pateikta likus savaitei iki Asamblėjos.

Asamblėjos metu bus tvirtinama PAS įstatų redakcija, kuri nebuvo patvirtinta XLI-osios Asamblėjos metu.


PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2022 m. sausio 20 d. el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.


Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į Asamblėją turi būti organizacijos vadovas, registruotas Juridinių asmenų registre, arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai. (Pridedama)

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

NVO interesų atstovavimas ir advokacijos plano rengimas

2022-11-24
Paskelbtas balsavimas Panevėžio jaunimo apdovanojimuose

2022-11-24
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ gavo 18 tūkt. Eur finansavimą

2022-11-24