Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVII-oji Asamblėja

2023 m. spalio 12 d., 17:30 val. šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  „Apskritasis stalas“ eilinė XLVII-oji Asamblėja.

Asamblėja šaukiama PAS įstatuose numatyta tvarka, Valdybos sprendimu.

Asamblėjos vieta ir darbotvarkė bus paskelbta likus 2 savaitėms iki Asamblėjos.

Asamblėjoje rinksime Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 3 Valdybos narius.

Baigiasi Viktorijos Vingirevičiūtės ir Augustinos Baltušnikaitės kadencijos, gautas Kotrynos Jackevičiūtės atsistatydinimo raštas. Bus renkami 2 nariai 2 metų kadencijai ir 1 vienerių metų kadencijai.

Asamblėjoje rinksime Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Prezidentą (baigiasi mano kadencija).

Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS Valdybos nariu ar Prezidentu iki rugsėjo 28 d. (imtinai) el. paštu: prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.
  • 2 PAS narių organizacijų rekomendacijas

Eilinės asamblėjos metu bus renkami 1 naujas jaunimo atstovai savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje pusantrų metų kadencijai (gavus Kotrynos Jackevičiūtės atsistatydinimo raštą).

Asmenys, siekiantis pretenduoti tapti  savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariu iki rugsėjo 28 d. (imtinai) el. paštu: prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

  • Savo gyvenimo aprašymą.
  • Motyvacinį laišką.

PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2023 m. rugsėjo 28 d. el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso. Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į Asamblėją turi būti organizacijos vadovas, registruotas Juridinių asmenų registre, arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai.

Būtina registracija: https://forms.gle/pL6CNkeW9j1xvCcp7

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?