Kokią naudą teikia jaunimo organizacijos?

Šių laikų visuomenėje norint visiems save realizuoti, įprasminti veiklas, kai kurie jauni žmonės nė nesusimąsto, kaip jiems gali padėti savanorystė bei įsitraukimas į jaunimo organizacijų veiklas. Iš tiesų, pilietinės visuomenės institutas nurodo, jog dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje didinapilietinės galios indeksą, kuris yra 20 balų didesnis nei jauno žmogaus, kuris niekada neturėjo dalyvavimo patirties jaunimo organizacijose. Tokie rezultatai itin nestebina, žinant kiek galima pasiekti suvienijus motyvuotą, veržlų jaunimą. Panevėžio organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“ puikiai prisideda prie pačių organizacijų stiprinimo plačiu spektru. Jų prioritetinės veiklos – jaunimo atstovavimas, organizacijų stiprinimas bei viešinimas Panevėžio mieste. Jaunimo organizacijų sąjunga vienija vienuolika jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, 2020-ais metais prie PAS prisijungė Jaunųjų konservatorių Panevėžio skyrius bei VŠĮ Koziris, o Lietuvos moksleivių sąjunga Panevėžio mokinių informavimo centras pakeitė statusą ir iš stebėtojų tapo nariais.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (PAS) – ne pelno siekianti, nepolitinė, savanoriška, Panevėžio miesto jaunimo organizacijas vienijanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

Buvo vykdomas projektas siekiant skatinti viešojo valdymo sprendimų kokybišką rengimą jaunimo viešosios politikos srityje atskirose Lietuvos savivaldybėse. Tai - „Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija“, kurios metu dalyviams buvo rengiami įvairūs, informatyvūs mokymai. Tai padėjo įgauti naujų žinių, praplėsti akiratį ir tobulinti bendravimą.

Siekiant užtikrinti patogumą, skaidrumą organizacijoms, PAS sukūrė savo tinklapį, kuriame paprasčiau pasiekti reikiamus dokumentus, sužinoti kitą aktualią informaciją.

Dar vienas džiugus faktas yra tas, jog jaunimo organizacijos duoda teigiamą įtaką jaunam žmogui, nes buvimas organizacijoje, savanorystė didina pasitikėjimą bendruomene, socialinį kapitalą, kuris skatina dalyvauti sprendimų priėmimuose. Tai galima pajausti atstovaujant savo organizaciją įvairiuose renginiuose, kuriuose ne tik pasisemiama įvairių idėjų, patirties, bet ir sutinkama naujų žmonių, formuojami ryšiai. PAS atstovaudami Panevėžio jaunimą LiJOT renginiuose turėjo progą sudalyvauti įvairiose diskusijose, gauti atsakymus į kylančius klausimus ir taip puikiai praleisti laiką ugdant save. PAS dalyvavo LiJOT Nacionalinių ir Regioninių jaunimo reikalų komitetų susitikimuose, kurių metu buvo aptarti, sudaryti dokumentai bei siūlymai, kurie bus teikiami nacionaliniu mastu. Prie to labai prisidėjo Panevėžio jaunimas, pasidalinęs savo problematika ir patirtimi.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir sąvivaldybės jaunimo organizacijų tarybas.

Atsižvelgiant į jaunimo poreikius rengta konferencija, siekiant gerinti jaunimo emocinę būklę, kurios metu psichologas Ramūnas Jukna mokė pažinti save bei planuoti savo laiką taip, jog jaunimas neperdegtų. 50-ojoje LiJOT asamblėjoje buvo pasirašyta deklaracija dėl jaunimo psichinės sveikatos puoselėjimo.

Turėdami progą išreikšti nuomonę rūpimais klausimais ir atstovauti narių interesus, PAS organizacijos asamblėjų metu patvirtino ir pateikė kelis dokumentus Panevėžio miesto savivaldybės administracijai bei tarybai. Esant poreikiui, pateiktas siūlymas ,,Dėl JNVO projektų nuostatų atnaujinimo ir skaidraus jaunimo interesų atstovavimo“, taip pat rezoliucija - ,,Rezoliucija dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos“. O visų miesto gyventojų patogumui bei saugumui pateikta pozicija ,,Dėl viešojo transporto bilietų pirkimo internetu Panevėžyje“. Norint pokyčių svarbu apie juos kalbėti. Išties kiekvienas jaunas žmogus gali teikti savo siūlymą jaunimo organizacijoms, kurios perduos jį Panevėžio apskritajam stalui, o šis – savivaldybei. Taip gali būti išgirstas jaunų žmonių balsas!

Visos veiklos yra Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metinės SJOT veiklų programos ,,PAS su Panevėžio jaunimu!“ veiklos. Metinis programos finansavimas – 16915 eur. vieniems metams. Taip pat, Panevėžio miesto savivaldybė jaunimo organizacijų veiklų programų finansavimo konkursu, prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo 1600 eur. Šis projektas sėkmingai įgyvendintas ir yra pratęstas 2021-iems metams. Gauti pinigai užtikrins organizacijos veiklos tęstinumą, padės ir toliau stiprinti kitas jaunimo organizacijas.

AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?