XLI-oji PAS eilinė Asamblėja

******************* Papildyta 2021-10-08 ******************************


2021 m. spalio 21 d. 17:30 val. Panevėžio miesto technologijų parke, J. Žemgulio g. 46, Panevėžys, remiantis PAS įstatais, Valdybos posėdžio 2021-09-21 Nr. (1.6) - 40 sprendimu  šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLI-oji eilinė Asamblėja.


Atkreipiame dėmesį, jog pasikeitė Asamblėjos vieta!

Eilinės Asamblėjos metu bus renkamas PAS Prezidentas 2 metų laikotarpiui.

       Į PAS Prezidento postą kandidatuoja:

 1. Gabrielė Kučytė

  Į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Valdybos 2 laisvas nario vietas kandidatuoja:
  1. Kęstutis Gedvila
 2. Viktorija Vingirevičiūtė


Delegacinis raštas:

 1. gali būti pasirašytas elektroniniu parašu ir atsiųstas el. paštu: prezidentas@pjos.lt iki Asamblėjos pradžios.
 2. gali būti atneštas tiesiai į Asamblėją.
 3. pasirašytas paprastu parašu, nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu netinka, organizacijai nebus išduotas balsas.

Su visais Asamblėjai pateiktais dokumentais galite susipažinti: https://pjos.lt/blog/xli-oji-pas-eiline-asambleja

Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat eilinės Asamblėjos pradžios, kuomet Asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.


Asamblėjoje galima dalyvauti tik turint galimybių pasą arba neigiamą Covid testo atsakymą.


PRIVALOMA REGISTRACIJA Į ASAMBLĖJĄ: https://forms.gle/FtBsH4HDvYSGENGC6

Asamblėjoje dalyvių skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama delegatams bei kandidatams į PAS struktūras. Registracija vyksta iki spalio 20 d. 23:59 val.

***********************************************************************

2021 m. spalio 21 d. 17:30 val., Panevėžio miesto savivaldybės 2 aukšto salėje, remiantis PAS įstatais, Valdybos posėdžio 2021-09-21 Nr. (1.6) - 40 sprendimu šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLI-oji eilinė Asamblėja.

Eilinės Asamblėjos metu bus renkami 2 nauji PAS Valdybos nariai 2 metų laikotarpiui.
Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS Valdybos nariu iki spalio 7 d. (imtinai) el. paštu:
prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

 • Savo gyvenimo aprašymą.
 • Motyvacinį laišką.
 • 2 PAS narių organizacijų rekomendacijas


Eilinės Asamblėjos metu bus renkamas PAS Prezidentas 2 metų laikotarpiui.
Asmenys, siekiantys pretenduoti tapti PAS Prezidentu iki spalio 7 d. (imtinai) el. paštu: prezidentas@pjos.lt  turi pateikti:

 • Savo gyvenimo aprašymą.
 • Motyvacinį laišką.
 • 2 PAS narių organizacijų rekomendacijas

Eilinės Asamblėjos metu bus renkami PAS Kontrolės komisijos nariai 2 metų laikotarpiui.

Vadovaujantis PAS Asamblėjos rinkimų reglamento 13.5. punktu kandidatai į Kontrolės komisiją keliami Asamblėjos metu. Vadovaujantis PAS įstatų 60 punktu Kontrolės komisiją sudaro ne mažiau nei 3 nariai.

Organizacijos - narės - atstovas, atvykdamas į asamblėją turi būti organizacijos vadovas registruotas Juridinių asmenų registre arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai. Pavyzdiniai įgaliojimų variantai pridedami.

PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2021 m. spalio 7 d.(imtinai)  el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.

Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat eilinės Asamblėjos pradžios, kuomet Asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.

Asamblėjos dalyviai privalo turėti galiojantį galimybių pasą.

Vadovaujantis PAS įstatais Asamblėjoje dalyvauti turi teisę:

26.1. balso teisę turintys AS nariai arba narių atstovai;

26.2. svečio teisėmis gali dalyvauti stebėtojų atstovai, AS valdymo organų nariai, PJRT nariai, kontrolės komisijos nariai, asmenys, kandidatuojantys į AS valdymo organus ar PJRT;

26.3. biuro savanoriai ir kiti Prezidento ar Valdybos pakviesti dalyvauti asmenys. Šie asmenys asamblėjoje dalyvauja svečio teisėmis.

Veiklos ataskaita: čia.
AtaskaitosKandidatų dokumentaiRezoliucija / strategijaKiti dokumentai

Kitos naujienos

ATNAUJINTA | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLVIII-oji eilinė Asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinė XLVIII-oji Asamblėja

Ką jaunimas mano apie smurtą artimoje aplinkoje?